Institutioner

Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kemi - Ångström
Matematiska institutionen
Institutionen för teknikvetenskaper

Om polacksbacken.uu.se

Dessa webbsidor hanteras av intendenturen.

Här finns information om intendenturens service. Dessutom länkar vi till all verksamhet inom Polacksbackens intendenturområde som omfattar Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

Foto: Roland Grönroos. Polacksbacken 2010.

Välkommen till Polacksbacken

Polacksbackens campus omfattar Informationsteknologiskt centrum (ITC) och Ångströmlaboratoriet. Campusområdet ligger i de vackra omgivningarna på Polacksbacken 3 km söder om Uppsalas centrum. Här finns 20% av alla anställda, 26% av doktoranderna och 26% av studenterna vid Uppsala Universitet. På Polacksbacken sker forskning i frontlinjen inom fysik, informationsteknologi, kemi, matematik och materialvetenskap. Utbildning av naturvetare och ingenjörer bedrivs i en starkt forskningsanknuten miljö. Lokalytan är ca 75 500 m2 och utgör 20% av Uppsala universitets lokaler.

Informationsteknologiskt centrum (ITC) ligger på det f.d. regementsområdet. Här bedrivs forskning inom algoritmer, programspråk, databasteknik, datoraktitektur, människa-datorinteraktion, reglerteknik, m.m. Centrumbildningar för datoriserad bildanalys, IT-användning i Sverige NITA, programering av flerkärniga datorer UPMARC, högpresterande datorberäkningarUPPMAXfinns också här. På Informationsteknologiskt centrum finns också ett rikt studentliv och större delen av undervisningslokalerna.

Det stora moderna Ångströmlaboratoriet ligger strax söder om det f.d. regementsområdet. Här bedrivs forskning inom fysik, kemi, matematik och teknik, där ett exempel på viktiga forskningsområden är energiforskningen. Ångström har ett av  Europas mest avancerade laboratorier för materialforskning. Här finns också Nordens största renrum.

Brochure
Klicka här för engelsk brochyr som beskriver verksamheten på Ångström laboratoriet och Informationsteknologiskt centrum.

Behöver du broschyren i pappersform kan du hämta i receptionen

Intendenturen flaggar på disputationsdagen.

Öppettider Sommaren 2018

Öppethållanden på Polacksbacken

Sommaren 2018

Opening hours at Polacksbacken

Summer 2018

Öppethållande Entrédörrar:

Vecka 28 – 32 krävs passerkort för tillträde även dagtid.

Opening times Entrance doors:

Week 28 -32 Campus cards are required for access, even daytime.

Receptionen i Ångströmlaboratoriet

Stängt vecka 27– 31.

Reception in the Ångström laboratory:

Closed week 27-31.

Tillträden, Campuskort och Nycklar:

Stängt vecka 28 -32.

Access, Campus cards and Keys:

Closed week 28 -32.

Vaktmästeriet:

Personal tillgänglig hela sommaren, dock kan vi inte utföra några omfattande projekt under vecka 27-32.

Porter's Office:

Staff available throughout the summer, however, we can not do any extensive project during week 27-32.

Godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet:

Vecka 27- 32 Begränsat öppethållande, vardagar kl.10:00-11:30 samt kl.12:30-14:00.

Goods receipt in the Ångström laboratory:

Week 27- 32 Limited opening hours,

Weekdays 10:00-11:30 and 12:30-14:00.

Ångströmbiblioteket:

Se: www.ub.uu.se

Ångström Library:

See: www.ub.uu.se

Studentservicedisk Ångström

Se: http://www.teknat.uu.se/student/stod-och-service/studentservice-angstrom#0

Student Service Desk Ångström

See: http://www.teknat.uu.se/student-en/support-services/angstrom/

Restaurang Rullan:

Stängt vecka 28-32.

Restaurant Rullan:

Closed week 28-32.

Café Ångström:

Stängt vecka 27-32. Kaffe kommer dock att finnas tillgängligt för Ångströmpersonal via Campuskort.

Café Ångström:

Closed week 27-32. However, coffee will be available to Ångström staff via Campus Card.

Matbutiken Ångström:

Stängt fr.o.m. 1 juni t.o.m. 27 augusti.

Matbutiken Ångström:

Closed from June 1, until August 27.