Lokala nyheter


Polacksbacken


Uppsala universitet


 Tipsa Roland Grönroos om din institution har ett nyhetsblad som borde synas på denna sida.

Öppethållanden sommaren 2018

2018-05-23

Öppethållanden på Polacksbacken

Sommaren 2018

Opening hours at Polacksbacken

Summer 2018

Öppethållande Entrédörrar:

Vecka 28 – 32 krävs passerkort för tillträde även dagtid.

Opening times Entrance doors:

Week 28 -32 Campus cards are required for access, even daytime.

Receptionen i Ångströmlaboratoriet

Stängt vecka 27– 31.

Reception in the Ångström laboratory:

Closed week 27-31.

Tillträden, Campuskort och Nycklar:

Stängt vecka 28 -32.

Access, Campus cards and Keys:

Closed week 28 -32.

Vaktmästeriet:

Personal tillgänglig hela sommaren, dock kan vi inte utföra några omfattande projekt under vecka 27-32.

Porter's Office:

Staff available throughout the summer, however, we can not do any extensive project during week 27-32.

Godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet:

Vecka 27- 32 Begränsat öppethållande, vardagar kl.10:00-11:30 samt kl.12:30-14:00.

Goods receipt in the Ångström laboratory:

Week 27- 32 Limited opening hours,

Weekdays 10:00-11:30 and 12:30-14:00.

Ångströmbiblioteket:

Se: www.ub.uu.se

Ångström Library:

See: www.ub.uu.se

Studentservicedisk Ångström

Se: http://www.teknat.uu.se/student/stod-och-service/studentservice-angstrom#0

Student Service Desk Ångström

See: http://www.teknat.uu.se/student-en/support-services/angstrom/

Restaurang Rullan:

Stängt vecka 28-32.

Restaurant Rullan:

Closed week 28-32.

Café Ångström:

Stängt vecka 27-32. Kaffe kommer dock att finnas tillgängligt för Ångströmpersonal via Campuskort.

Café Ångström:

Closed week 27-32. However, coffee will be available to Ångström staff via Campus Card.

Matbutiken Ångström:

Stängt fr.o.m. 1 juni t.o.m. 27 augusti.

Matbutiken Ångström:

Closed from June 1, until August 27.