Telefoner på Ångströmlaboratoriet

Anställdas och enheters telefonnummer

Sök i Organisation och personal (katalog.uu.se) efter telefonnummer

Mobiltelefoni

Eftersom Ångströmlaboratoriet har avskärmats från elektromagnetisk strålning kan det vara svårt att använda mobiltelefoner inomhus. Mottagningen varierar mycket mellan olika operatörer. IT-samordnare Mikael Österberg kan svara på frågor om mobiltelefoni inom Ångströmlaboratoriet.

Interntelefon

En interntelefon ansluten till universitetets växel finns vid receptionen under öppettider.

Konferenstelefon

Personal: se telefonmöten i medarbetarportalen 

Porttelefoner

Vid huvudentrén och godsmottagningen finns porttelefoner. Besökande kan via dessa nå anställda med interntelefonnummret (de 4 sista siffrorna).

porttelefon
Bilden visar porttelefonen vid huvudentren.

Universitetets teleservice 

Upphittat

Om ni har förlorat något.

  • Vänd er till receptionen i Ångströmlaboratoriet och fråga om det hittats.
  • Fråga på nytt om några dagar om du inte återfått det du förlorat.
    Det kan dröja dagar innan det hittas och lämnas in till recpetionen.
  • Med jämna mellanrum lämnas allt till polisen.