Institutioner

Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kemi - Ångström
Matematiska institutionen
Institutionen för teknikvetenskaper

Om polacksbacken.uu.se

Dessa webbsidor hanteras av intendenturen.

Här finns information om intendenturens service. Dessutom länkar vi till all verksamhet inom Polacksbackens intendenturområde som omfattar Informationsteknologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet.

Kontakt

Enhet Telefon
Reception, Ångströmlaboratoriet 018 - 471 3103
Nycklar och Passerkort 018 - 471 5891
Vaktmästeri 018 - 471 5892
Godsmottagning, Ångströmlaboratoriet 018 - 471 5899
Växeln, Uppsala Universitet 018 - 471 0000
Intendenturens personal

Intendenturens ledning

Intendent Johnny Nilsson
Föreståndare Roland Grönroos
Biträdande föreståndare Mikael Jonsson
IT-samordnare Henrik Hedlund och Mikael Österberg
Web se Webmaster
Besöksadress
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Informationsteknologiskt centrum Lägerhyddsvägen 2, Uppsala

Postadress Polacksbacken

Uppsala universitet
Institution/enhet
Att: NN
Box XXX                               
75X XX Uppsala                       

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet

Leveransadress för gods till Ångströmlaboratoriet

Uppsala universitet
Institution/enhet
Beställare/mottagare: NN
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet

För import till Polacksbacken se Gods import i MP


Leveransadress för gods till Informationsteknologi

Se http://www.it.uu.se/contact

Faktureringsadress

Faktureringsadress beskrivs här i medarbetarportalen

Besöksadress

Besöksadress Ångströmlaboratoriet                                                    

Uppsala universitet
Institution/enhet
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala

Besöksadress Informationsteknologiskt centrum (ITC-området)

Uppsala universitet
Institution/enhet
Lägerhyddsvägen 2
752 37 Uppsala