De marscherade för forskning och fakta

2017-04-22

Flera hundra Uppsalabor slöt upp i marschen för vetenskapen på lördagen. Drygt 200 av dem gick också hela vägen från Stora torget till 20-årsjubilerande Ångströmlaboratoriets öppna hus.

Läs hela artikeln i Uppgång.