Första hjälpen

Hjärtstartare (defibrillator) finns

på Ångströmlaboratoriet

på Informationsteknologiskt centrum

Hjärtstartaren är lättanvänd och skall kunna användas av var och en. Instruktioner för användning läses upp på svenska när locket öppnas. Se gärna denna 5 minuters presentationsvideo.
Läs om Hjärtstartare på wikipedia.

Skylt för hjärtstartare

Internationell symbol för hjärtstartare.

Första hjälpen kit med förband, plåster, sårtvättservetter finns

  • på Informationsteknologiskt centrum i förråd 1232, 2203 samt i IT-kansliet rum 4213 (fråga personal om hjälp).
  • på Ångströmlaboratoriet på ett flertal platser bland annat vid passerkort- och nyckelutlämningen.

Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112. 

Vid allvarlig händelse, ring
universitetets larmnummer  
018- 471 25 00.

Checklista vid krissituation