Vid krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112. 

Vid allvarlig händelse, ring
universitetets larmnummer  
018- 471 25 00.

Checklista vid krissituation