Mat

Medhavd matsäck för studenter

Informationsteknologiskt centrum

Mat kan värmas i microvågsugnar och ätas i uppehållsrummen i källaren i hus 1 och 2 på ITC samt på UTH-gård/hus 73.
I korridorer finns en del bord som kan användas om man håller rent efter sig. Titta även på plan 5, i hus 1 och 2.

Ångströmlaboratoriet

I uppehållsrummen på källarplanet i hus 1 på Ångström finns microvågsugnar för uppvärmning av mat,
se upphållsrumsidan.

Matråd

På området finns en grupp som möts en gång per termin för att förbättra servicen. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, personal från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Har du ett tips eller en fråga om maten maila Roland Grönroos.  

Matrådet tar emot synpunkter via en enkät som är tillgänglig via intern sidan.


Serveringar

Café Ångström kl. 11-13

Borden på trägolvet i Café Ångström är reserverade för betalande lunchgäster från kl 11-13. Det finns en skylt på borden som påminner om det. 

Skylt

Sortera muggen rätt

pappmugg

Pappmuggar med plastlock behöver inte vara kliniskt rena för att sorteras.
Muggen: Pappersförpackningar
Locket: Plastförpackningar

Engångsmaterial där maten fastnat, ex om du köper mat i en plastbehållare där det fastnar matrester, ta en bit papper och torka ur. Det är resurseffektivare än att diska ur förpackningarna.

Tips av Anna Sandström,
Miljösamordnare Uppsala universitet

Sorteringsguide från Uppsala Kommun