Datasalar

informationsteknologiskt centrum finns många datasalar. Information om dessa finns under följande rubriker:

Även Ångströmlaboratoriet har en del datasalar.

Serviceenheter

IT och datorservice (listar alla enheters)
Intendenturen
Kryocentrum (tillhör Fysik och Astronomi)
Mikrostrukturlaboratoriet, MSL (tillhör Teknikvetenskaper)
Ångström verkstad (tillhör Fysik och Astronomi)

Universitetsförvaltningen

Byggnadsavdelningen, Skrivsalen, lokalvård.
Enheten för studentservice, (UTH-enheten)
IT-avdelningen
Teknat Samverkan