Datasalar

informationsteknologiskt centrum finns många datasalar. Information om dessa finns under följande rubriker:

Ångströmlaboratoriet har följande datasalar: