Posterskärmar

Bokning av skärmar görs i receptionen, se även sidan om utställningar

Pappersskärm

Intendenturen har tre delade pappersskärmar som är 190 cm höga  x 79 cm breda per sektion.  Pappersskärm

 Aluminiumskärm

Intendenturen har även 25 posterskärmar med aluminiumram till utlåning. Varje skärm består av 3 delar med 6 ytor där 6 postrar kan sättas upp på varje skärm. Totalt 25 x 6 = 150 postrar kan ställas ut. Tänk på att det  behövs gångutrymme runt alla skärmar. Största postermått som kan sättas upp på skärmen är 1005 x 1400 mm. Postrar ska nålas upp på skärmarna.

Posterskärm

Posterskärm 3 delad