Lokalplanering

 Här presenteras större lokalprojekt för anställda och studenter

 

Intendenturstyrelsens beslut

111102-10-4-Föregående protokoll
Lokalgruppen utökas med Per-Åke Nyberg, intendenturen. Studentrepresentation ska övervägas.

110906-9-7b-Lokaldisponering
Styrelsen beslutade att en omstart av lokalgruppen ska ske. Den gamla gruppen upplöstes och till nya deltagare utsågs; Peter Lindblad, Johnny Nilsson och Roland Grönroos. Fr. o. m. nu ska även verksamheternas önskemål gällande lokaltilldelning först anmälas till lokalgruppen (via intendenten) för samordning, som därefter passerar underlaget till byggnadsavdelnignen för beslut. Förfarandet gäller dock ine hyresgästanpassningar, dessa behöver verksamheterna endast informera lokalgruppen.

091211-3-5c-Lokalplaneringsgrupp
Beslöts tillsätta arbetsgrupp för lokalplanering med uppdrag att samla uppgifter om planerade lokalförändringar och samordna sådana vid behov. Följande personer ingår i gruppen; Mikael Jonsson (sammankallande), Göran Possnert, Roland Grönroos samt Bengt Holback.