ITC/4306 på Informationsteknologiskt centrum

Pol/4306

Rummet finns i hus 4 på plan 3. Det är ett internt rum för Institutionen för informationsteknologi.
Antal platser: 20 samt 6 extra stolar

Bokat
idag
?

Bokningar i rummet

Rummet är alltid bokat följande tider
tisdagar: 10.15 - 12:00 ledningsgrupp, 13:00 - 14:00 a-gruppmöte
fredagar: 10:00 - 11:00 systemteknik

Övrig tid är rummet personalrum och även bokningsbart via TimeEdit.

Utrustning:Projektor EB-485Wi med 2 st Interactive Pen (en av var sort)
Manual och drivers finns hos Epson Support

Konferenstelefon med två mikrofoner finns att låna i rummet intill, den delas med rum 4308.
Telefonnummer till rummet: 018 471 6274
Konftel 60w

Anslutningar

Anslutningar för dator och telefon finns i skåpet. Kontrollpanelen är ovanför.

anslut

 Möbleringen beskrivs här.

Fast datanät

 Instruktion för anslutning till det fasta datanätet i detta rum finns här.

Boka rum och utrustning

Personal loggar in via
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/wr_staff/

Studenter loggar in via
www.uu.se/goto/grupprum

Rumsklimat

Se sidan Inomhusklimat för styrning av temperatur och ventilation samt ventilation utanför arbetstid.

Karta till rum


View Polacksbacken map of rooms in a larger map