Eva von Bahrs rum, Ång/12630 på Ångströmlaboratoriet

Eva von Bahrs rum ligger hus 1 intill hus 7 på plan 2. Det finns 8 stolar runt bordet samt 3 extra stolar. Bokat
idag
?

Ång/12630

Projektor Epson EB-485W.
Manual och drivers finns hos Epson Support

Internet är inte kopplat i samma sladdbunt som projektorn.

Boka rum och utrustning

Personal loggar in via
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/wr_staff/

Studenter loggar in via
www.uu.se/goto/grupprum

Rumsklimat

Se sidan Inomhusklimat för styrning av temperatur och ventilation samt ventilation utanför arbetstid.

Karta till rum


View Polacksbacken map of rooms in a larger map