Ång/2371 på Ångströmlaboratoriet

Det finns 14 sittplatser, OH-projektor och eluttag. WiFi (Eduroam och UPunet är svagt. Öppnar man dörren kan det gå att få anslutning nära den. Dataprojektorn är för tillfället borta (april 2012). Datanät finns, men ingen kabel. Bokat
idag
?

Boka rum och utrustning

Personal loggar in via
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/wr_staff/

Studenter loggar in via
www.uu.se/goto/grupprum

Rumsklimat

Se sidan Inomhusklimat för styrning av temperatur och ventilation samt ventilation utanför arbetstid.

Karta till rum


View Polacksbacken map of rooms in a larger map