ITC/19204 på Informationsteknologiskt centrum

Rummet finns i hus 19 på andra våningen det tillhör institutionen för informationsteknologi.
I rummet finns 14 platser,  projektor/högtalare, whiteboard.
Bokat
idag
?

Hus 19 

19204 vy1

19204 vy2

Boka rum och utrustning

Personal loggar in via
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/wr_staff/

Studenter loggar in via
www.uu.se/goto/grupprum

Rumsklimat

Se sidan Inomhusklimat för styrning av temperatur och ventilation samt ventilation utanför arbetstid.

Karta till rum


View Polacksbacken map of rooms in a larger map