Rosettarummet, Ång/10239

Rosettarummet (rum 10239) når man enklast via den södra entrén, efter ca. 20 m, om man tar till vänster strax före Polhemsalen. Ifall man väljer att gå in genom huvudentrén i norr går man förbi Siegbahn-, Hägg-,  och Polhemsalen, och tar sedan till höger strax före trapphuset där man hittar rum Ång/10239. Bokat
idag
?

rums vy

Rummet lämpar sig väl för mindre möten. Konferenstelefon och dataprojektor finns i rummet.

 konftel 200 w

Boka rum och utrustning

Personal loggar in via
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/wr_staff/

Studenter loggar in via
www.uu.se/goto/grupprum

Rumsklimat

Se sidan Inomhusklimat för styrning av temperatur och ventilation samt ventilation utanför arbetstid.

Karta till rum


View Polacksbacken map of rooms in a larger map