Teknik

Fastigheterna på Polacksbacken ägs av Akademiska hus och hyrs av Uppsala universitet. Vad som ingår i hyran regleras i hyresavtalet. Avtalet baseras på en gränsdragningslista, där det anges om hyresvärden eller hyresgästen ansvarar för ett visst tekniskt system eller viss service. Vänd dig till vaktmästeriet om du behöver hjälp.

Mer om

Serviceenheter

IT och datorservice (listar alla enheters)
Intendenturen
Kryocentrum (tillhör Fysik och Astronomi)
Mikrostrukturlaboratoriet, MSL (tillhör Teknikvetenskaper)
Ångström verkstad (tillhör Fysik och Astronomi)

Universitetsförvaltningen

Byggnadsavdelningen, Skrivsalen, lokalvård.
Enheten för studentservice, (UTH-enheten)
Teknat Samverkan