Reception

Receptionen vid Ångströmlaboratoriet tillhandahåller information och service för besökare, studenter och personal.

receptionen

Öppettider: 08.00 - 16.00 med avbrott för lunch som visas med en klocka på disken.
Receptionist: Kerstin Gädeke Eriksson
Telefon: 018 - 471 31 03
Fax: 018 - 471 58 93
E-post: reception@polacksbacken.uu.se

Service:

Bokningar:

Ny student eller anställd vid UU på Polacksbacken

Nyanställda och nya studenter behöver aktivera sitt användarkonto

  • Anställda får vanligtvis sin engångskod av sin arbetsgivare/institution/enhets personaladministratör i samband med anställningsförfarandet.
  • Studenter får vanligtvis sin engångskod via Studentservice på Ångström (ligger i anslutning till biblioteket på plan 1).
  • Anställda och studenter kan vid behov även hämta ut engångskod via Kort och nyckelhanteringen- alternativt Receptionen i Ångströmlaboratoriet.

Denna information kompleterar informationen om Campuskort och Användarkonto den gäller på Polacksbacken.

Upphittat

Om ni har förlorat något.

  • Vänd er till receptionen i Ångströmlaboratoriet och fråga om det hittats.
  • Fråga på nytt om några dagar om du inte återfått det du förlorat.
    Det kan dröja dagar innan det hittas och lämnas in till recpetionen.
  • Med jämna mellanrum lämnas allt till polisen.