Vaktmästeri

Vaktmästeriet är den del av intendenturen vid Polacksbacken som ansvarar för gemensamma funktioner såsom posthantering, godshantering, möblering, belysning, AV-utrustning i gemensamma lokaler, konferensservice m.m. Johnny Karlberg är arbetsledare för vaktmästeriets institutionstekniker. För nycklar och passerkort, se denna sida.

Kontakta vaktmästeriet på Polacksbacken
Arbetstid: kl: 07.00 - 16.00, lunch 11.30 - 12.30
e-post: johnny.karlberg@polacksbacken.uu.se
Telefon till arbetsledare: 018 471 5892, mobil 070 425 0662, Johnny Karlberg
Telefon till Ångströmlaboratoriets godsmottagning: 018 471 5899
Telefon till Informationsteknologiskt centrum: 018-471 3199 kontoret 1303, bredvid hissen på plan 3 i hus 1
070-425 0302 Thomas Hillgren
070-425 0681 Mats Wittmar

Öppethållanden Polacksbacken Sommaren 2017

19 juni tid oklar: Passagesystem ej tillgängliga, passerkort kan ej lämnas ut.
21 juni 9 - 15: Passerkort kan inte lämnas ut.


Öppethållande Entrédörrar:

Vecka 29 – 32 krävs passerkort för tillträde även dagtid.

Receptionen i Ångströmlaboratoriet:

Stängt vecka 26– 31.

IT-avdelningens reception i hus 3 på ITC området:

Ordinarie öppettider t.o.m. vecka 27, kl.08:00 – 16.30. Därefter flyttar IT-avdelningen till Segerstedhuset.

Tillträden, Campuskort och Nycklar:

Stängt vecka 29 -32.

Vaktmästeriet:

Personal tillgänglig hela sommaren, dock kan vi inte utföra några omfattande projekt under vecka 28-32.

Godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet:

Vecka 28- 32 Begränsat öppethållande, vardagar kl.10:00-11:30 samt kl.12:30-14:00.

Ångströmbiblioteket:

Se: www.ub.uu.se

Studentservice Ångström

Vecka 25 – vecka 27                    mån-fre 10:00 -12:00.

Midsommarafton 23 juni             stängt.

Vecka 28 – vecka 30                    stängt.

Vecka 31 – vecka 33                    mån-fre 10:00-12:00.

Restaurang Rullan:

Stängt vecka 27-32.

Café Ångström:

Stängt vecka 25-32. Kaffe kommer att finnas tillgängligt via kortautomat.

Matbutiken:

Stängt vecka 23-34.