Foto: Roland Grönroos, Ångströmlaboratoriet godshanteringen

Ankommande gods

Ankommande paket mottages och registreras på godsmottagningen.

Meddelande skickas från godsmottagningen via e-mail till addressaten.

Om ingen person kan identifieras som adressat, skickas meddelandet till administratör på resp. institution/avdelning.

-För att hämta paketet, tag med en utskrift av mailet (streckkoden behövs) och kom till godsmottagningen.

Godset skall hämtas snarast!

Om det inte är möjligt, ring godsmottagningen: 018 - 471 5899.

Godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet är tillgänglig endast för:

  • Uppsala universitet verksamheter inom intendenturområde Polacksbacken.
  • Externa enheter som slutit samverkansavtal med Uppsala universitet, omfattande intendenturorganisationen Polacksbacken.
  • Fastighetsägaren.

Godsmottagningen och där tillgänglig service får under inga omständigheter utnyttjas av den anställde för privata behov eller av studenter.

Porttelefon

 porttelefon
Porttelefonen vid godsmottagningen.

Besökande kan nå anställda med porttelefonen via anknytningnummret, de fyra sista siffrorna i telefonnummret.