Utställningar och konst

När du vill anslå, ställa ut något eller göra en presentation i de gemensamma lokalerna:
- Vänd dig till intendenten om det är för en kort tid såsom några timmar eller en dag.
- Vänd dig till Konst och presentationsgruppen om det ska vara för en längre tid.
- I receptionen kan du boka plats för utställningar samt posterskärmar

Vanliga utställningsplatser i Ångströmlaboratoriet. Klicka för större bild

Serviceenheter

IT och datorservice (listar alla enheters)
Intendenturen
Kryocentrum (tillhör Fysik och Astronomi)
Mikrostrukturlaboratoriet, MSL (tillhör Teknikvetenskaper)
Ångström verkstad (tillhör Fysik och Astronomi)

Universitetsförvaltningen

Byggnadsavdelningen, Skrivsalen, lokalvård.
Enheten för studentservice, (UTH-enheten)
Teknat Samverkan