Skötrum

Skötrum med skötbord finns på Ångström i

  • handikapptoalett 1025 ( i hus 1 plan 0 mellan hus 4 och 5)
  • handikapptoalett 12735 ( i hus 1 plan 2 utanför hus 8) 

På Informationsteknologiskt centrum finns inget skötbord.

 Skötbord

Serviceenheter

IT och datorservice (listar alla enheters)
Intendenturen
Kryocentrum (tillhör Fysik och Astronomi)
Mikrostrukturlaboratoriet, MSL (tillhör Teknikvetenskaper)
Ångström verkstad (tillhör Fysik och Astronomi)

Universitetsförvaltningen

Byggnadsavdelningen, Skrivsalen, lokalvård.
Enheten för studentservice, (UTH-enheten)
Teknat Samverkan