Cykel

Informationen om cyklar att låna finns i medarbetarportalen

https://mp.uu.se/c/perm/link?p=40708499 

2 cyklar

Polacksbacken är en cykelvänlig arbetsplats

Polacksbacken har fått diplom för att vi har uppfyllt ett antal kriterier för att vara en cykelvänlig arbetsplats.

diplom 2018
Diplomet finns utanför recepitionen.

Kriterierna för 2018 års diplom finns här. 

Boka rum och utrustning

Personal loggar in via
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/wr_staff/

Studenter loggar in via
www.uu.se/goto/grupprum