Foto: Roland Grönroos. Polacksbacken 2010.

Välkommen till Polacksbacken

Polacksbackens campus omfattar Informationsteknologiskt centrum (ITC) och Ångströmlaboratoriet. Campusområdet ligger i de vackra omgivningarna på Polacksbacken 3 km söder om Uppsalas centrum. Här finns 20% av alla anställda, 26% av doktoranderna och 26% av studenterna vid Uppsala Universitet. På Polacksbacken sker forskning i frontlinjen inom fysik, informationsteknologi, kemi, matematik och materialvetenskap. Utbildning av naturvetare och ingenjörer bedrivs i en starkt forskningsanknuten miljö. Lokalytan är ca 75 500 m2 och utgör 20% av Uppsala universitets lokaler.

Informationsteknologiskt centrum (ITC) ligger på det f.d. regementsområdet. Här bedrivs forskning inom algoritmer, programspråk, databasteknik, datoraktitektur, människa-datorinteraktion, reglerteknik, m.m. Centrumbildningar för datoriserad bildanalys, IT-användning i Sverige NITA, programering av flerkärniga datorer UPMARC, högpresterande datorberäkningarUPPMAXfinns också här. På Informationsteknologiskt centrum finns också ett rikt studentliv och större delen av undervisningslokalerna.

Det stora moderna Ångströmlaboratoriet ligger strax söder om det f.d. regementsområdet. Här bedrivs forskning inom fysik, kemi, matematik och teknik, där ett exempel på viktiga forskningsområden är energiforskningen. Ångström har ett av  Europas mest avancerade laboratorier för materialforskning. Här finns också Nordens största renrum.

Brochure
Klicka här för engelsk brochyr som beskriver verksamheten på Ångström laboratoriet och Informationsteknologiskt centrum.

Behöver du broschyren i pappersform kan du hämta i receptionen

Intendenturen flaggar på disputationsdagen.