Det händer på Ångströmlaboratoriet

Nyhetsbladet som visar vad som händer på Ångströmlaboratoriet, finns dels uppsatt på några ställen i huset och dels att läsa i pdf-format, se länkar nedan. Förslag om innehåll i kommande nummer av "Det händer på Ångström" tas tacksamt emot av redaktören, Teddy Thörnlund, tel. 471 38 61. Läs även nyhetsblad från 2003-2010 och 2011-2013.