Det hände på Ångströmlaboratoriet 2011-2013

Nyhetsbladet som visar vad som händer på Ångströmlaboratoriet, finns dels uppsatt på några ställen i huset och dels att läsa i pdf-format, se länkar nedan. Förslag om innehåll i kommande nummer av "Det händer på Ångström" tas tacksamt emot av redaktören, Teddy Thörnlund, tel. 471 38 61. Nyhetsblad från 2003 till 2010 finns här.

December 2013

November 2013

Oktober 2013

          September 2013

Juli-Aug 2013

Sommar 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Januari-Februari 2013

 


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

Sommar 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Januari-Februari 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Sommar 2011

Maj 2011

April 2011

Mars 2011

Januari 2011