Felanmälan

Byggnader och fasta installationer

Såsom Avlopp, El, Fast inredning, Hissar, Kyla, Sandning, Snöröjning, Värme, Ventilation,Vatten, WC, etc.
Felanmäles till Akademiska Hus via webben.

Akuta fel anmäls via telefon 010 - 557 24 00 till Akademiska Hus.

Registrera dig helst som proffsbokare innan du felanmäler via weben och kryssa i att du godkänner att dina felanmälningar visas för andra användare. Sedan kommer intendenturen att kunna följa upp ärendet utan din inblandning.

Akademiska hus förvaltning för intendenturområde Polacksbacken, med ansvar för hyresgästanpassningar och hyresfrågor är delat på två förvaltare:

Ångströmlaboratoriet: Nina Spence. e-post: Nina.Spence@akademiskahus.se, tel: 072-220 95 18.

Informationsteknologiskt centrum: Josef Mård, Josef.Mard@akademiskahus.se, tel: 072-220 94 63.

Akademiska hus driftsamordnare med ansvar för daglig drift och skötsel Ångströmlaboratoriet är Patrik Eklund. e-post: patrik.eklund@akademiskahus.se, tel: 070-608 56 17.

Akademiska hus driftsamordnare med ansvar för daglig drift och skötsel Informationsteknologiskt centrum är Lennart Ahl. e-post: lennart.ahl@akademiskahus.se, tel: 070-626 85 15.

Fel relaterade till IT och datorservice

Övriga fel

  • För övriga problem till exempel inredning, skyltning, projektorer m.m. kontakta intendenturen enligt nedan

E-post: fel@polacksbacken.uu.se

Felanmälan behöver innehålla följande information

  • Husnummer.
  • Plats (ex. institution, WC, kontor).
  • Rumsnummer (finns på dörrpost).
  • Beskrivning av felet.
  • Namn och telefon eller e-mail för frågor och återrapportering.

Vid akuta problem ring

Vaktmästeriet, Johnny Karlberg: 018 - 471 5892,  070 425 0662
Godsmottagningen: 018 - 471 5899

Vem lagar vad?

Fel Akademiska hus Intendenturen
Belysning Armaturer, mörkläggningsgardiner, nödbeslysning, utomhus- och trappbelysning. Lysrör, och övriga ljuskällor inomhus.
Dörrar Dörrblad och karmar, Automatiska dörröppnare i ytterdörrar och allmänna utrymmen. Elektriska lås i ytterdörrar. Passerkontrollsystemet med kortläsare, tryckknappar. Låscylindrar och nycklar. Elektriska lås i innerdörrar. Automatiska dörröppnare i övriga dörrar.
Brandskyddsutrustning Barndlarm, brandredskap och brandsläckare.  Verksamhetens egna brandsläckare ofta CO2, kåpor och plomberingar.
P-automater Ring Q-park 0771 969001 Fel på kortläsaren för taxa 2.
Dator, IT problem Inget se IT och datorservice