A-Ö för Polacksbacken

Denna sida är en kopia av sidan A-Ö i medarbetarportalen
Sidan i medarbetarportalen är vanligen senare uppdaterad. 

Intendenturens service och länkar kan hittas på följande sidor. MP eller web  bakom texten indikerar var informationen finns. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A
Akademiska hus, kontaktpersoner, MP
Akademiska hus möten, MP
Aktuellt, web
Andrum, MP; Andrum, web

Anslagstavlor, web
Arbetsplatsträffar, intendenturen, MP
Arkiv, MP
Aula, web; Aulabilder, web, Foajén, web

B
Back-up, MP
Belysning, web
Beurlingrummet, hitta, web, beskrivning, web
Bevakning, web
Bibliotek, web
Bildarkiv, MP
Bilparkering, web
Boka rum och utrustning, web
Bokningsbara lokaler, web
Brand, web; Bilder, web; Brandskyddskontrollanter, MP; Tillstånd, web
Byggärenden, web, Nya Ångström, MP

C
Campuskort, web; Campuskort, MP

Centrumbildningar, web
Cyklar, MP; Cykel, web

D
Datasalar ITC & Ångström, web
Datasalar, service, ITC, web
Datorservice, personal, web
Disputationer, web
Drag, Luftflöde, Ventilation, MP

Överst på sidan 

E
E-möten, MP
E-post listor, MP
Enheter, web
Elektricitet, web; UPS, MP

F
Fakultetsrummet, hitta, web
Fastighetsägare, MP
Felanmälan, web
FilR, web 
Filserver, MP
Flaggning, web
Forskning, web
Första hjälpen, web

G
Gaser, MP
Godshantering, web; Ankommande, web; Avgående, web; Farligt gods, web
Gods import
Grupprum, läsplatser och uppehållsrum för studenter, web

H
Historia, Polacksbackens, web

Hitta på Polacksbacken, web

Hitta till Polacksbacken, web

Hyra lokal, web
Häggsalen, hitta, web
Hörslinga, web

Överst på sidan 

I
Import av gods
Institut, web
Informationsteknologiskt centrum (ITC) karta, web
Informationskärmen innanför entrén, MP
Inomhusklimat, web
Intendenturen, web
Intendenturstyrelsen, sammansättning, web
Intendenturstyrelsens handlingar, MP

IT och datorservice, web
IT tjänster som erbjuds, MP

J

Jubileum, Ångströmlaboratoriet 20 år, MP

K
Kalender koppla och/eller titta på bokningar, web
Kartor, web

Kemikaliehantering

Klickers, web
Klienthantering, MP
Konst, web
Konst och presentationsgruppen, MP
Kontakt, web
Kontorsmöbler, MP
Kontor på ITC, MP
Kopiering, utskrift och repro, web
Kopiering och utskrift, studenter, web
Kriser och stöd, web
Kryocentrum, web
Kryocentrum, MP

Överst på sidan 

L
Lab avfall, MP
Licentiat, web
Lokaler, web
Lokalplanering, web; Ångström etapp 4, web
Lokalproducenter, MP
Lokalvård, web
Lysrör, avfall, MP
Luftflöde, ventilation, drag, MP

M
Mat, web
Matråd, Enkät att lämna synpunkter till matrådet, MP
Mellanrummet, hitta, web
Mottagning av studenter, web

N
Nya Ångström, MP
Nyheter, web
Nycklar och passerkort, web

O

P
Parkering, web
Parkeringsavgiften, web
Passerkort, web
Personal intendenturens, web
Polacksbacken aula, web; Aulabilder, web, Foajén, web
Polhemsalen, hitta, web
Post, web
Post och godshantering, web
Posterskärmar, web
Publikationer, web

Överst på sidan 

Q

R
Regelbeslut på Polacksbacken, MP
Regler och riktlinjer, web
Repro, MP
Receptioner och vaktmästerier, MP
Reception, web
Rosettarummet, web
Rökförbud, web

S
Schema, kalender och lokalbokningar, web
Seminarierum för personal, web;
ITC/1345, web;
ITC/1406, web;
ITC2414b, web;
ITC/2415b, web;
ITC/4306, web;
ITC/4308, web;
ITC/6143, web;
ITC/19204, web;
Beurlingrummet, web;
Fakultetsrummet, web;
Mellanrummet, web;
Rosettarummet, web;
Ång/12630, web;
Ång/2371, web;
Ång/3419, web;

Service, web
Siegbahnsalen, hitta, web
Skrivsalen, web
Skåp, student, web
Skötrum, web
Student, web
Säkerhet, web
Sök på webben polacksbacken.uu.se, web

T
Teknik, web
Telefon, hitta, web
Telefoni, web
Tillbud, mp
Tillgänglighet, web; Informationsteknologiskt centrum, web; Ångströmlaboratoriet, web
Tillkännagivanden, web
Transport av farligt gods, web

Överst på sidan 

U
Undervisningssalar, web
Upphittat, web
Uppsala, Sweden, web
UPS, MP
Utbildning, web
Utrustning, web

Utrymning, web, Enkätsvar efter utrymning, MP
Utrymning Ångströmlaboratoriet, web; karta, web; Återsamling, web
Utrymningslarm, web
Utställningar och konst, web

V
Vaktmästeri, web
Ventilation, Drag, Luftflöde, , MP
Videokonferens, MP
Välkommen till Polacksbacken, web

W
Webbplatsen Polacksbacken.uu.se, web
Web Statistik, web
Webmaster, redaktör och skribent, web
www.polacksbacken.uu.se, web

XYZ

Överst på sidan 

Å
Ångströmlaboratoriet karta, web
Det händer på Ångströmlaboratoriet, web, 2003-2010, web, 2011-2013, web
Återvinning, web
Återvinning

Ångström verkstad, web
Ångström verkstad se  lokalproducenter, MP
Återsamling, Ångströmlaboratoriet, web

Ä

Ö
Öppethållande, MP

Överst på sidan 

Innehåll som endast riktar sig till personal flyttas succesivt till medarbetarportalen. Samtliga sidor som intendenturen visar länkas från Sitekartan på websidan