Rökförbud utanför entréer

På Polacksbacken råder rökförbud utanför entréerna. Rökfri zon är markerad med rött på bilden. Cirkeln motsvarar 15 m diameter enligt beslut från rektor.

Rökförbud råder även på balkongerna enligt beslut av intendenturstyrelsen sammanträde 9 den 6 september 2011.

Rökförbudet gäller alla former av rökverk oavsett innehåll (e-cigaretter inkluderas). Enligt beslut av intendenturstyrelsen, sammanträde 19 den 12 februari 2014.

Beslut och rekomendationer