Kontakt

Enhet Telefon
Reception, Ångströmlaboratoriet 018 - 471 3103
Nycklar och Passerkort 018 - 471 5891
Vaktmästeri 018 - 471 5892
Godsmottagning, Ångströmlaboratoriet 018 - 471 5899
Växeln, Uppsala Universitet 018 - 471 0000
Intendenturens personal

Intendenturens ledning

Intendent Johnny Nilsson
Föreståndare Mikael Jonsson
Biträdande föreståndare Olof Karis
IT-samordnare Henrik Hedlund och Mikael Österberg
Web se Webmaster
Besöksadress
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Informationsteknologiskt centrum Lägerhyddsvägen 2, Uppsala

Postadress Polacksbacken

Uppsala universitet
Institution/enhet
Att: NN
Box XXX                               
75X XX Uppsala                       

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet

Leveransadress för gods till Ångströmlaboratoriet

Uppsala universitet
Institution/enhet
Beställare/mottagare: NN
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet

För import till Polacksbacken se Gods import i MP


Leveransadress för gods till Informationsteknologi

Se http://www.it.uu.se/contact

Faktureringsadress

Faktureringsadress beskrivs här i medarbetarportalen

Besöksadress

Besöksadress Ångströmlaboratoriet                                                    

Uppsala universitet
Institution/enhet
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala

Besöksadress Informationsteknologiskt centrum (ITC-området)

Uppsala universitet
Institution/enhet
Lägerhyddsvägen 2
752 37 Uppsala