Säkerhet

Lås och larm är viktiga redskap för att hindra obehöriga från att komma in i lokalerna. Intendenturen hanterar nycklar och passerkort, liksom inbrottslarm och övervaktningskameror.

Uppsala universitets centrala funktioner för säkerhet.

Skyddsrondsmall för Polacksbackens enheter

  • Skyddsrondsmall för Polacksbacken (CAS inloggning krävs). Tanken med mallen är att underlätta skyddsronderna genom
    • att förse enheterna med en lista över lokaler man har ansvar för. I denna kan man lätt markerar de lokaler man har besiktigat och därmed få en dokumentation över var skyddsrond har gjorts.
    • att tydliggöra vilken enhet som har ansvar för skyddsronden i en viss lokal. Intendenturen ansvarar för gemensamma och tomma lokaler på Polacksbacken.