Brand

OM BRAND UTBRYTER

RÄDDA dem som är i uppenbar fara.

LARMA brandförsvaret genom att trycka in larmknapp eller ringa 112 (Om växeltelefon används; 00112).
Om larmklockor ringer är brandförsvaret redan larmat.

När larmoperatören svarar - meddela kortfattat:

  • var det brinner
  • vad som brinner
  • vem som ringer
  • om det finns innestängda människor

SLÄCK branden om det bedöms möjligt. Om gas brinner, stäng av gaskranar.


Utrymning beskrivs här


Information om brandberedskapen

Brandlarmet är kopplat till räddningstjänsten. Det utlöses automatiskt av rökdetektorer och sprinklersystem, eller manuellt via larmknappar. Larmet styr olika säkerhetsfunktioner, som att gasförsörjningen i Ångströmlaboratoriet stryps, brandcellsdörrar stängs, hissar går till entréplan, dörrar med kortläsare öppnas m.m.

Brandskyddsombud finns vid varje institution/enhet. Deras uppgift är att hålla ett vakande öga över brandskyddet. Information till brandskyddsombud finns här.

Sprinkler

De flesta utrymmen i Ångströmlaboratoriet samt hus 6 på Informationsteknologiskt centrum är försedda med vattensprinkler som utlöses lokalt av brandvärmen. När en sprinkler aktiveras utlöses också det automatiska larmet till brandkåren och utrymningslarmet aktiveras i berörda hus.

Handbrandsläckare finns utplacerade i korridorer. Memorera placeringen av dessa så att du snabbt kan hämta en om det skulle behövas.