Första hjälpen

Hjärtstartare (defibrillator) finns

på Ångströmlaboratoriet

på Informationsteknologiskt centrum

  • i hus 4 på plan 2 vid hissen.

Hjärtstartaren är lättanvänd och skall kunna användas av var och en. Instruktioner för användning läses upp på svenska när locket öppnas. Se gärna denna 5 minuters presentationsvideo.
Läs om Hjärtstartare på wikipedia.

Skylt för hjärtstartare

Internationell symbol för hjärtstartare.

Första hjälpen kit med förband, plåster, sårtvättservetter finns

  • på Informationsteknologiskt centrum i förråd 1232, 2203 samt i IT-kansliet rum 4213 (fråga personal om hjälp).
  • på Ångströmlaboratoriet på ett flertal platser bland annat vid passerkort- och nyckelutlämningen.