Utrymning

De zoner/hus där utrymningslarm ljuder ska omedelbart utrymmas via närmaste nödutgång.

  • Ta om möjligt med ytterkläder/skor.
  • Varna andra.
  • Kontrollera om någon behöver hjälp.
  • Stäng dörrar och fönster.
  • Följ grön utrymningsskylt till närmaste utgång.
  • Använd inte hiss.
  •  till din återsamlingsplats.
utrymningsskylt

Utrymningsplan som visar nödutrymningsvägar och återsamlingsplatser finns uppsatta i lokalerna. De hus/zoner där utrymningslarm inte ljuder behöver inte utrymmas. Stanna inte direkt utanför ytterdörrar, gå till återsamlingsplats. Stå inte i vägen för räddningsfordon.

Gå inte tillbaka in i lokal där utrymningslarm fortfarande ljuder. Notera att det kan finnas annan orsak till att Brandförsvaret stänger av larmet än att det är säkert att återvända. Var därför uppmärksam på eventuell information från Räddningsledare. Gå inte in i fastigheten om det kan innebära någon form av fara.


Utrymningsplaner

Utrymningsplaner finns uppsatta i trapphusen där finns information om vad man ska göra vid brand och utrymningsvägar. Dessutom finns information på dessa webbsidor. 

Utrymningslarm

Utrymningslarm, se och hör larmet här.