Bevakning i och kring universitetets lokaler

Uppsala universitet anlitar ett bevakningsföretag för att studenter, personal, övriga verksamma och allmänheten ska kunna vistas tryggt och säkert i våra lokaler.

Se Medarbetarportalen för ytterligare information om bevakning, akut väktarstöd, universitetets larmnummer med mera.