Stöd i kris och nödsituation

Information om hur kriser hanteras vid Uppsala universitet från universitetsförvaltningen, byggnadsavdelningen och personalavdelningen.

I medarbetarportalen finns information om Kris och Stöd