Transport av farligt gods i Ångströmlaboratoriet

Transportväg för farligt gods

 Farligt gods 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Exempel i Ångströmlaboratoriet är kemiska ämnen, gasflaskor och flytande kylda gaser. Farligt gods transporteras inom Ångströmlaboratoriet för att användas i forskning och utbildning.

Transportvägarna 

Transporter inom huset utförs vanligen av kemikalieombudenTransportvägarna och användning av transporthissar är beskrivna i en instruktion

Förvaring

Förvaring av större mängder brandfarlig vara görs i särskilda förråd eller som i fallet med brandfarliga gaser utanför huset.

Vid  kemikalieutsläpp

Följ instruktionen för kris därefter instruktioner för spill och kemikaliesanering

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43