Service

Service inom Polacksbacken ges av fristående enheter med egna ansvarsområden och egen personal.

  • Intendenturen ger genom vaktmästeriet och receptionen service inom många områden såsom en möjlighet till ett bra mottagande av besökare, studenter och anställda.
  • Fastighetsdriften (värme, kyla, el, målning m.m.) ansvarar Akademiska Hus för, intendenten känner till detaljerna.
  • IT/datorservice utförs huvudsakligen på institutionsnivå.
  • Kryocentrum levererar flytande kväve och helium till såväl interna som externa kunder.
  • Lunch kan ätas i uppehålls/personal-rum eller i någon av restaurangerna.
  • Ångströmverkstad tillverkar och modifierar utrustning och bistår forskning och undervisning med sitt kunnande.
  • Ångströmbiblioteket är ett specialbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek, för astronomi, fysik, informationsteknologi, matematik, materialkemi samt teknologi.