Polacksbacken karta

Informationsteknologiskt centrum

Kompletterande uppgifter om tillgänglighet för ITC området

 1. Någon huvudentré finns inte på ITC området. En reception med viss kännedom om ITC finns i Ångströmlaboratoriet.
 2. Kansli och studievägledning finns i hus 4 på plan 2.
 3. På plan 2 finns möjlighet att gå igenom husen 1-4-2 i en korridor.
 4. Teleslinga (hörslinga) finns kopplad till mikrofonerna i aulan hus 6. I de flesta övriga salar finns också hörslinga men slingförstärkare och mikrofon måste hämtas i hus 4 rum 4118b. Salarna 1111, 1211, 1311 och 2446 saknar hörslinga.
 5. Hörselhjälpmedel för en (1) person som har egen hörapparat med hörslingefunktion finns att låna vid receptionen i Ångströmlaboratoriet. Utrustningen består av en mottagare för lyssnaren med tillhörande slinga att hänga runt halsen. Läraren (föredragshållaren) bär en sändare med tillhörande mikrofon.
 6. Vägunderlaget utomhus är asfalt.
 7. Bilparkeringsplatser för rörelsehindrade finns utanför hus 1, 2, 5 och 6 (Rullan).
 8. Entré i markplan med hiss innanför: Finns i hus 1 södra entréen, hus 2 norra entréen och hus 3 västra entréen.
 9. Vid hus 4 finns en ramp av gatsten till entréen med hiss innanför. Vid hus 5 finns en stålramp.
 10. Porttelefon och ringklocka saknas.
 11. Fråga intendenten om du saknar någon information.