Sammanträdesrum för personal

Rum bokas via TimeEdit: https://se.timeedit.net/web/uu/db1/wr_staff/

Följ länkarna för information om rummen, viss information om rummen finns även i TimeEdit.


Informationsteknologiskt centrum

Rum Platser Övrigt Bokat
idag
ITC/1345 12 ?
ITC/1406 12 ?
ITC/2414b 12 Videokonferens finns i rummet ?
ITC/2415b 12 ?
ITC/4306 20  Internt rum för Inst. f. informationsteknologi ?
ITC/4308  ca 50  Internt rum för Inst. f. informationsteknologi ?
ITC/6143 16 ?
ITC/19204 14   Internt rum för Inst. f. informationsteknologi ?

Ångströmlaboratoriet

Rum Platser Övrigt Bokat
idag
Ång/1203 17 Fakultetsrummet, 9 extra stolar (se även Lokalinfo i TimeEdit) ?
Ång/10234 13 Mellanrummet, 7 extra stolar ?
Ång/10238 23 Beurlingrummet, 8 extra stolar ?
Ång/10239 13 Rosettarummet, 5 extra stolar ?
Ång/12630 8 Eva von Bahrs rum ?
Ång/2371 14 ?
Ång/3419 11 13 extra stolar ?
Ång/62416* 12 ?
Ång/63416* Celsiusrummet (OBS rummet är låst, läs information i TimeEdit) ?
Ång/73101* Hiorters rum (OBS rummet är låst, läs information i TimeEdit) ?
Ång/73121* Oseenska rummet ?
Ång/80412 12 ?
Ång/82114* ?
Ång/84117 9 Frejarummet ?

        * Rum markerade med * hör till Institutionen för fysik och astronomi de kan vid behov bokas av övriga institutioner.