ITC/4308 på Informationsteknologiskt centrum

View from outside

Pol/4308

Rummet finns i hus 4 på plan 3. Det är ett internt rum för Institutionen för informationsteknologi.
Antal platser:  ca 50 inkl soffor

Bokat
idag
?

Bokningar i rummet.

Rummet är alltid bokat följande tider
torsdagar:9:00 - 10:30 Vi2
fredagar: 15:00 - 16:00 DoCS/CSD

Övrig tid är rummet personalrum och även bokningsbart via TimeEdit.

Utrustning: Projektor EB-G5650W
Manual och drivers finns hos Epson Support

Konferenstelefon med två mikrofoner finns att låna i rummet intill, den delas med rum 4308.
Telefonnummer till rummet: 018 471 6275

Konftel 60w

Anslutningar

Anslutningar för dator finns i skåpet,
kontrollpanelen finns ovanför.
Pekpinnen används för att få tag i projektorduken.

anslutningar

Möblering är tänkt att anpassas efter olika behov.

Här finns en fil med standard möbleringen som det ska återställas till samt två exempel och möjlighet att själv möblera om i filen.  

furnishing
U-bord

Fast datanät

 Instruktion för anslutning till det fasta datanätet i detta rum finns här.