ITC/1345 på Informationsteknologiskt centrum

Rummet finns i hus 1 vid norra trapphuset på plan 3. I rummet finns 12 platser, projektor, högtalare, whiteboard och OH.

Bokat
idag
?

Pol/1345 från utsidan