ITC/1406 på Informationsteknologiskt centrum

Rummet finns i hus 1 nära hissen på plan 4. I rummet finns 12 platser, storbilds-TV, whiteboard och OH. Bokat
idag
?

 

rum1406