ITC/2415b på Informationsteknologiskt centrum

Rummet finns i hus 2 vid södra trapphuset på plan 4. Rummet är beläget inne i huset med glasvägg mot korridor. I rummet finns 12 platser, projektor, högtalare, whyteboard, OH. Bokat
idag
?

Boka rum och utrustning

Personal loggar in via
https://se.timeedit.net/web/uu/db1/wr_staff/

Studenter loggar in via
www.uu.se/goto/grupprum

Rumsklimat

Se sidan Inomhusklimat för styrning av temperatur och ventilation samt ventilation utanför arbetstid.

Karta till rum


View Polacksbacken map of rooms in a larger map