Ång/2371 på Ångströmlaboratoriet

Det finns 14 sittplatser, OH-projektor och eluttag. WiFi (Eduroam och UPunet är svagt. Öppnar man dörren kan det gå att få anslutning nära den. Dataprojektorn är för tillfället borta (april 2012). Datanät finns, men ingen kabel. Bokat
idag
?