ITC/19204 på Informationsteknologiskt centrum

Rummet finns i hus 19 på andra våningen det tillhör institutionen för informationsteknologi.
I rummet finns 14 platser,  projektor/högtalare, whiteboard.
Bokat
idag
?

Hus 19 

19204 vy1

19204 vy2