ITC/6143 på Informationsteknologiskt centrum

 vy_fr_angstrom

Rummet som är avsides men ändå inom Polacksbacken ligger i samma hus som Rullan. Använd ingången vid Aulan. Se kartan nedan. Bokat
idag
?

6143

Rummets ventilationen och kyla sätts på invid dörren. 

Antal platser: 16

Utrustning: Projektor

 

map