Rosettarummet, Ång/10239

Rosettarummet (rum 10239) når man enklast via den södra entrén, efter ca. 20 m, om man tar till vänster strax före Polhemsalen. Ifall man väljer att gå in genom huvudentrén i norr går man förbi Siegbahn-, Hägg-,  och Polhemsalen, och tar sedan till höger strax före trapphuset där man hittar rum Ång/10239. Bokat
idag
?

rums vy

Rummet lämpar sig väl för mindre möten. Konferenstelefon och dataprojektor finns i rummet.

 konftel 200 w