Laborativa lärosalar på Polacksbacken

Det finns två laborativa lärosalar på Polacksbacken 

Aktivt lärande

Här finns en film om användandet av en laborativ lärosal: http://www.rumforlarande.se/?cid=21

Boka

Välkomna att boka en sal via era schemaläggare och dela gärna med er av era erfarenheter!