Vilrum för tillfällig vila på Polacksbacken

  • Utnyttjande av vilrum sker under eget ansvar, den som önskar någon form av tillsyn få själv avtala detta med lämplig person villig att åta sig uppdraget.
  • Vid eventuellt bruk av nödknapp kan det dröja 30 minuter innan respons/hjälp kommer på plats. Nödknappen är kopplad till Uppsala universitets bevakningsentreprenör.
  • Utöver lokalvårdens behovsbaserade städning av lokalen utför intendenturen en gång per veckan kontroll av vilrummet och dess inventarier. Om ni finner något fel eller bristfälligt i vilrummet vänligen anmäl detta till intendenturen via mejl; fel@polacksbacken.uu.se. Säng, sänglampa, filt ock kudde finns i alla vilrum.
Rum/info. Tillträde: Handfat: Ljussignal eller skylt som påvisar upptaget: Nödknapp:
Informationsteknologiskt centrum, rum 1160. Personal: Institutionsnyckel.                                Studenter: Via personal i institutionsservice (rum ITC 2204) eller annan ITC personal som har möjlighet. Nej Skylt Nej
Informationsteknologiskt centrum, rum 2256. Personal: Institutionsnyckel.                            Studenter: Via personal i institutionsservice (rum ITC 2204) eller annan ITC personal som har möjlighet. Nej Ljussignal Ja
Ångströmlaboratoriet, rum 1K108. Personal: Campuskortet.                                         Studenter: Lånekort vis receptionen i Ångströmlaboratoriet. Ja Skylt Ja
Ångströmlaboratoriet, rum 1K116. Personal: Campuskortet.                                         Studenter: Lånekort vis receptionen i Ångströmlaboratoriet. Ja Skylt Ja
Ångströmlaboratoriet, rum 1K1231. Personal: Campuskortet.                                          Studenter: Lånekort vis receptionen i Ångströmlaboratoriet. Ja Skylt Ja